Σάββατο, Απριλίου 04, 2015
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας και έγινε η εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ..
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα 290 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 182.971.096 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 78,87%.
Για το Πρώτο θέμα «Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου», το Ελληνικό Δημόσιο υπέβαλε, αίτημα αναβολής συζήτησής του για την Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015, ώστε να προηγηθεί η Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις ΔΕΚΟ, προκειμένου να εκφράσει γνώμη επί της πρότασης του εποπτεύοντος Υπουργού.
Κατόπιν τούτου αναβλήθηκε η συζήτηση επί του πρώτου θέματος για την Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015 και ώρα 14.00, στην έδρα της Εταιρίας, επί της οδού Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος.
Το Δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ως ακολούθως :
Θέμα Δεύτερο: «Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου».
Μετά την παραίτηση των κ.κ. Δόλογλου και Αικατερινάρη στις 12.3.2015 με ημερομηνία έναρξης ισχύος τους την 3.4.2015 και των κ.κ. Βασιλογεώργη, Βερνίκου και Παπασωτηρίου σήμερα 3.4.2015, ακολούθησε ψηφοφορία για την εκλογή νέων Μελών Δ.Σ.
Εκλέχθηκαν οι κάτωθι, με αλφαβητική σειρά, ως νέα μέλη Δ.Σ.
1. Ανδριώτης Γεώργιος
2. Γούτσος Σταύρος
3. Κορωνιωτάκης Εμμανουήλ
4. Παπαγεωργίου Χρήστος
5. Πραμμαντιώτης Παναγιώτης
με θητεία έως την 29.6.2016
Αναβλήθηκε για την Τρίτη τελικά η εκλογή του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της ΔΕΗ, Μανώλη Παναγιωτάκη, όπως και αυτή του αναπληρωτή Δ/νοντος Δυμβούλου, Σταύρου Γούτσου.
Σήμερα το πρωί, πάντως, έλαβε χώρα η εκλογή των μελων του Δ.Σ., κατά την διάρκεια της οποίας ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΠΕΝ, Άρης Αλεξοπουλος, τοποθετηθηκε ευχαριστώντας τα μέλη του προηγούμενου διοικητικού συμβουλίου και ευχόμενος καλή επιτυχία στο νέο.
Η διαδικασία της εκλογής του διευθύνοντα, προέδρου και αναπληρωτή διευθύνοντα αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος του βασικού μετόχου της Επιχείρησης, δηλ. του ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να μεσολαβήσει τη Μ. Δευτέρα η ακρόαση, από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, του προτεινόμενου για τη θέση από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Εμμανουήλ Παναγιωτάκη.

 http://energypress.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου