Τετάρτη, Απριλίου 15, 2015
Η επόμενη προκήρυξη που θα εκδώσει το ΑΣΕΠ θα αφορά 450 προσλήψεις για τεχνικές ειδικότητες στη ΔΕΗ και αναμένεται με αγωνία από χιλιάδες αποφοίτους ΙΕΚ και τεχνικών σχολών ενώ αναμένεται ότι θα εκδοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ θα αφορά 450 προσλήψεις κατηγορίας ΔΕ ενώ το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και θα επιλεγεί τόσο βάσει των τυπικών προσόντων του όσο και σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια τα οποία καθορίζει η Ανεξάρτητη Αρχή.
Οι θέσεις θα αφορούν εργαζομέvouς δεκάδων τεχνικών ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων θα είναι Μηχανοτεχνίτες Σταθμών και Υποσταθμών, Τεχνιτες Ιμάντων, Ηλεκτροοξυγονοκολλητές, Μηχανοτεχνίτες και Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων, οδηγών-Μηχανοδηγών-Χειριστών. Επίσης ξεχωρίζουν οι 100 θέσεις για Τεχνικούς Ορυχείων για την κάλυψη των οποίων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανταποκριθούν επιτυχώς και σε πρακτική δοκιμασία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν τη φυσική και τεχνική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους Η αναλυτική κατανομή των θέσεων θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, www.asep.gr, ενώ θα ακολουθήσει η αποστολή της προκήρυξης από την Ανεξάρτητη Αρχή στο Εθνικό Τυπογραφείο για να τυπωθεί σε ΦΕΚ.

 http://www.eordaialive.com

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου