Κυριακή, Νοεμβρίου 17, 2013
 Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Πωλήσεων ανά την επικράτεια
 Υποβολή Αιτήσεων 15.11.2013 έως και 25.11.2013
Ανακοίνωση ΣΟΧ 7/2013 Δ/νση Πωλήσεων ανά την επικράτεια


Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 7/2013 Δ/νση Πωλήσεων ανά την επικράτεια


Παράρτημα ΣΟΧ 7/2013 Δ/νση Πωλήσεων ανά την επικράτεια


Παράρτημα Η/Υ ΣΟΧ 7/2013 Δ/νση Πωλήσεων ανά την επικράτεια

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Παραγωγής Νησιών
 Yποβολή Aιτήσεων  από 14.11.2013 μέχρι και 25.11.2013
 Ανακοίνωση ΣΟΧ 9/2013  για τη Δ/νση Παραγωγής Νησιών


Ανακοίνωση ΣΟΧ 11/2013  για τη Δ/νση Παραγωγής Νησιών


Ανακοίνωση ΣΟΧ 13/2013  για τη Δ/νση Παραγωγής Νησιών


Έντυπο Αίτησης για τις ΣΟΧ της Δ/νσης Παραγωγής Νησιών


Παράρτημα για τις ΣΟΧ της Δ/νσης Παραγωγής Νησιών


Παράρτημα Η/Υ  για τις ΣΟΧ της Δ/νσης Παραγωγής Νησιών

  Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Κομοτηνής
 Υποβολή Αιτήσεων από 09.11.2013 έως  18.11.2013
 Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2013 ΑΗΣ Κομοτηνής 


Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ1/2013 ΑΗΣ Κομοτηνής Παράρτημα Εποχικό ΣΟΧ1/2013 ΑΗΣ Κομοτηνής


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου