Πέμπτη, Ιουλίου 18, 2013
Για το ζήτημα των ευάλωτων καταναλωτών που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τη ΔΕΗ θα παρέμβει το προσεχές διάστημα ο Συνήγορος του Καταναλωτή σύμφωνα με το energypress.
Αιτία η “σκληρή” στάση που τηρεί η ΔΕΗ προς τις εξής κατηγορίες καταναλωτών:
-Ενταγμένοι στο Κοινωνικό Τιμολόγιο
-Πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο ΚΟΤ
-Αδυναμία εξόφλησης των οφειλών προς τη ΔΕΗ λόγω οικονομικών προβλημάτων
Σύμφωνα με τον ΣτΚ η ΔΕΗ δεν διευκολύνει τη διευθέτηση των παραπάνω περιπτώσεων καθώς:
-προτείνει τον διακανονισμό της οφειλής σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε σχέση με το ποσό της οφειλής και την οικονομική δυνατότητα του καταναλωτή
-απορρίπτει τον μακρόχρονο διακανονισμό καταβολής των οφειλών λόγω προηγούμενης παραβίασης των μετρητικών διατάξεων
-απορρίπτει τον μακρόχρονο διακανονισμό λόγω αθέτησης σχετικών προηγούμενων διακανονισμών οφειλών από τους καταναλωτές.
Στο πλαίσιο αυτό ο Συνήγορος του Καταναλωτή εντός των επόμενων ημερών προχωρεί σε σύσταση προς την ΔΕΗ υποδεικνύοντας στην επιχείρηση:
-να επανασυνδέει το ρεύμα και να ρυθμίζει τις οφειλές των ευάλωτων πελατών σε χαμηλόποσες μηνιαίες δόσεις ίσες κατ΄ ανώτατο όριο με το 50% της αξίας της συνήθους κατανάλωσης. Αυτό αφορά τόσο τους ενταγμένους στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Πελατών (οι οποίοι εντάσσονται αυτομάτως στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών) όσο και αυτών που τελούν υπό ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών.
-να επανασυνδέει και να πραγματοποιεί ανάλογη ρύθμιση των οφειλών σε μακροχρόνιες ισόποσες δόσεις των Οικιακών Πελατών και μη πελατών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών αλλά τελούν σε οικονομική αδυναμία και έχουν υποστεί μείωση στα εισοδήματά τους.

 http://www.econews.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου