Τρίτη, Ιουνίου 04, 2013


Ερωτήματα για την προωθούμενη στρατηγική
συνεργασία των δύο και η παρέμβαση της ΓΕΝΟΠ
Eρωτήματα διατυπώνονται από πολλές πλευρές, μέσα και έξω από τη ΔΕΗ, για την προωθούμενη στρατηγική συνεργασία της επιχείρησης με εταιρεία του ομίλου Κοπελούζου. Η συνεργασία αφορά την ανάπτυξη αλυσίδας καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα με τη μέθοδο του franchising. Κύρια δραστηριότητα του δικτύου καταστημάτων θα είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για φωτοβολταϊκά συστήματα και η παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών υπηρεσιών, αλλά και η προώθηση πωλήσεων ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και οποιαδήποτε εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
Η συμφωνία αποσύρθηκε από την ατζέντα της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ την περασμένη Πέμπτη, έπειτα από παρέμβαση της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Η διοίκηση της ΓΕΝΟΠ ζήτησε αναβολή της προγραμματισμένης εισήγησης για την έγκριση της συμφωνίας, επικαλούμενη το γεγονός ότι δεν έχουν εκφράσει άποψη επί του θέματος όλα τα σωματεία, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η συμφωνία αντιστρατεύεται απόφαση του συνεδρίου, που λέει «δεν συμμετέχουμε σε κοινοπρακτικά σχήματα που η ΔΕΗ θα κατέχει μειοψηφικό πακέτο».
Η ουσία, ωστόσο, των αντιδράσεων τόσο από πλευράς της ΓΕΝΟΠ και κυρίως από το σωματείο εργαζομένων της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ, που πρωτοστάτησε στον αγώνα για την αναβολή της συμφωνίας, όσο και από την ενεργειακή αγορά, συνδέονται με τη δυνατότητα που ανοίγει στον όμιλο Κοπελούζου η συγκεκριμένη συμφωνία για είσοδο στη λιανική αγορά ενέργειας. Η νέα εταιρεία που θα συσταθεί, θα αναλάβει δραστηριότητες που σήμερα ασκεί για λογαριασμό της ΔΕΗ η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας.
Η εκχώρηση δραστηριοτήτων από τη ΔΕΗ στη νέα εταιρεία, στην οποία θα συμμετέχει με μειοψηφικό πακέτο (49%), θα οδηγήσει σε κλείσιμο καταστημάτων που σήμερα λειτουργεί η επιχείρηση και σε απολύσεις, είναι η ανησυχία που εκφράζεται από πλευράς του σωματείου ΕΔΟΠ-ΔΕΗ που εκπροσωπεί το διοικητικό προσωπικό της ΔΕΗ. Ακόμα και οι πιο ψύχραιμοι συνδικαλιστές που αναγνωρίζουν την ανάγκη της επιχείρησης για ευελιξία στον τομέα της εμπορίας, εν όψει του ανοίγματος του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά, που αναμένεται μετά την πλήρη απελευθέρωση των οικιακών τιμολογίων από τον προσεχή Ιούλιο, διατυπώνουν σοβαρές ενστάσεις. Γιατί δεν προχωράει σε μια τέτοια στρατηγική μέσω μιας διαγωνιστικής διαδικασίας, είναι το βασικό ερώτημα που θέτουν. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν διασφαλίζει τη μετοχική σύνθεση της υπό σύσταση κοινοπραξίας (51% Damco -49% ΔΕΗ), καθώς προβλέπεται ότι μπορεί με την πάροδο 7ετίας να αλλάξει.
Παρόμοια είναι τα ερωτήματα που διατυπώνονται και από πλευράς της αγοράς. Η ΔΕΗ με την κίνηση αυτή προχωράει στην ανάπτυξη ενός νέου δικτύου καταστημάτων για τη δραστηριότητα της λιανικής αγοράς χωρίς να έχει αναζητήσει συνεταίρο μέσω επίσημης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κάποιοι μάλιστα αφήνουν έμμεσες αιχμές περί μη κατάλληλης επιλογής, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν διαθέτει εμπειρία για την εξυπηρέτηση της στρατηγικής που θέλει να αναπτύξει η ΔΕΗ, η οποία -υπογραμμίζουν με νόημα- βρίσκεται εν όψει διαδικασίας ιδιωτικοποίησης.
Η επίμαχη συνεργασία με τον όμιλο Κοπελούζου ξεκίνησε πριν από ενάμιση χρόνο περίπου.
Τον Ιανουάριο του 2012, το Δ.Σ. της ΔΕΗ ενέκρινε ομόφωνα μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας με τον όμιλο Silcio, θυγατρική της Damco Εnergy του ομίλου Κοπελούζου και της Διεθνούς Κατασκευαστικής. Το μνημόνιο αυτό προέβλεπε την από κοινού σύσταση εμπορικής ανώνυμης εταιρείας, στην οποία η ΔΕΗ θα είχε συμμετοχή 49%. Σκοπός της νέας εταιρείας θα ήταν η προώθηση μέσω πανελλαδικού δικτύου franchising ολοκληρωμένων λύσεων οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών της ΔΕΗ. Παράλληλα, προέβλεπε ότι η ΔΕΗ θα μετέχει κατά 49% στο μετοχικό κεφάλαιο των εργοστασίων κατασκευής φωτοβολταϊκού εξοπλισμού Poiritium και Silcio του ομίλου Κοπελούζου, τα οποία θα προμηθεύουν την εμπορική εταιρεία με τον αντίστοιχο εξοπλισμό.
Η συμφωνία που η διοίκηση της ΔΕΗ προωθεί προς έγκριση στο Δ.Σ., δεν περιλαμβάνει συμμετοχή της ΔΕΗ στα εργοστάσια παραγωγής φωτοβολταϊκών του ομίλου Κοπελούζου, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών φωτοβολταϊκού εξοπλισμού στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.
Ανάπτυξη αλυσίδας καταστημάτων
Κεντρικό στοιχείο της προτεινόμενης συνεργασίας ΔΕΗ - ομίλου Κοπελούζου είναι η ανάπτυξη αλυσίδας καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα με τη μέθοδο του franchising, με κατ’ ελάχιστον σε πρώτη φάση 100 καταστήματα. Περιλαμβάνει τη σύσταση κοινής εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΗ Solar Solutions A.E., στην οποία η ΔΕΗ θα έχει το 49% και η Damco Energy το 51%. Κύρια δραστηριότητα του δικτύου καταστημάτων θα είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα. Δεύτερο βασικό αντικείμενο, η παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών υπηρεσιών που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, την έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών για τα ακίνητα, τις παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλών στον τομέα αυτό κ.λπ.
Παράλληλα, μέσω του δικτύου καταστημάτων, θα προωθούνται οι πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, θα παρέχεται η δυνατότητα υπογραφής νέων συμβολαίων ή αλλαγής υφιστάμενων και εξόφλησης λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και κάθε σχετική πληροφόρηση ή εξυπηρέτηση. Ταυτόχρονα θα προωθούνται και νέα εμπορικά «προϊόντα», όπως για παράδειγμα προσφορά «πακέτο» δύο ενεργειακών προϊόντων - ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου