Τετάρτη, Μαΐου 29, 2013
 
Στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ που έχει προγραμματιστεί για αύριο θα τεθεί προς ψήφιση η συμμετοχή της εταιρίας σε κοινοπραξία με τον Όμιλο Κοπελούζου.
Πρόκειται για κοινοπραξία με αντικείμενο τη δημιουργία καταστημάτων Franchise για την πώληση φωτοβολταϊκών για στέγες. Τα ποσοστά συμμετοχής ανέρχονται σε 51% για τον όμιλο Κοπελούζου και σε 49% για τη ΔΕΗ.
Η ενέργεια αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα «συνεργασίας» της ΔΕΗ στη βάση της συμφωνίας που είχε συνάψει η εταιρεία με τον Όμιλο Κοπελούζου και τη θυγατρική του Silcio τον Ιανουάριο του 2012 για από κοινού δημιουργία εμπορικής αλυσίδας καταστημάτων σε όλη τη χώρα.
Η συμφωνία προέβλεπε παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών και προώθησης νέων εμπορικών προϊόντων ρεύματος κατά τα πρότυπα των εταιρειών τηλεπικοινωνιών, ενεργειακές υπηρεσίες (ενεργειακές επιθεωρήσεις, εξοικονόμηση ενέργειας, κ.λ.π), λύσεις παροχή συμβουλών και ολοκληρωμένες λύσεις εγκατάσταση για οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, κλπ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου