Τετάρτη, Νοεμβρίου 02, 2016
1/11/2016 - 10/11/2016: "Ανακοίνωση για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου εκατόν δεκαπέντε (115) ατόμων" Η Ανακοίνωση αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δεκαπέντε (115) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος, που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, όπως προκύπτει από την παρούσα Ανακοίνωση. Η προκηρυξη εδω Ημερομηνία: Τρι, 01/11/2016 - 09:00 - Πεμ, 10/11/2016 - 13:00 01/11/2016 - 10/11/2016: "Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/2016 για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου τριάντα (30) ατόμων" Η Ανακοίνωση αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, όπως προκύπτει από την παρούσα Ανακοίνωση. Η προκηρυξη εδω Ημερομηνία: Τρι, 01/11/2016 - 09:00 - Πεμ, 10/11/2016 - 13:00 01/11/2016 - 10/11/2016: "Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2016 για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου έξι (6) ατόμων" Η Ανακοίνωση αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, όπως προκύπτει από την παρούσα Ανακοίνωση. Η προκηρυξηεδω    Ημερομηνία: Τρι, 01/11/2016 - 09:00 - Πεμ, 10/11/2016 - 13:00

www.dikaiologitika.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου