Παρασκευή, Ιουλίου 29, 2016
Εκτός από μνημονιακή υποχρέωση η πώληση του ΑΔΜΗΕ είναι και ένα σημαντικό κομμάτι από την αξία της ΔΕΗ. ‘Ηδη κατατέθηκαν οι προσφορές(4)  για το 24% του ΑΔΜΗΕ και εν συνεχεία το δημόσιο θα αποκτήσει το 26% έναντι συμψηφισμού χρεών της ΔΕΗ (590 εκατ. ευρώ) προς το ΛΑΓΗΕ.
Η επιλογή θα ολοκληρωθεί, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και ο διαχωρισμός ως τις 28 Φεβρουαρίου 2017.Οι μέτοχοι της ΔΕΗ θα λάβουν τις υπόλοιπες μετοχές του ΑΔΜΗΕ (κατά τα πρότυπα της διανομής μετοχών που έγινε στην  και την Μοτοδυναμική) και τέλος θα ακολουθήσει δημόσια εγγραφή.
Αν και σαν έσοδο ο ΑΔΜΗΕ φαίνεται να συνεισφέρει το 4,6%, η συμμετοχή του στην λειτουργική κερδοφορία της ΔΕΗ το 2015 ήταν σχεδόν το 19%.
Αν επιτευχθεί τίμημα πώλησης που θα προσδιορίζει την αξία του ΑΔΜΗΕ κοντά στο 1 δις ευρώ (τραπεζικός δανεισμός συν αξία μετοχικού κεφαλαίου) η Αγορά θα το κρίνει θετικά καθώς οι εκτιμήσεις κινούνται γύρω από μια τεκμαρτή απόδοση εποπτικών παγίων 7%-9% που είθισται να αποτελεί και την διεθνή πρακτική αποτίμησης τέτοιων εταιριών.
Και βέβαια όλο το όφελος θα δώσει μεγάλη ανάσα στο δανεισμό της ΔΕΗ η οποία θα αποκλιμακώσει τον υψηλό δανεισμό της χωρίς να «σκοτώσει» αξία αφού ο ΑΔΜΗΕ είναι στα βιβλία της ΔΕΗ αποτιμημένος 914 εκατ. ευρώ.
Η συνεισφορά του ΑΔΜΗΕ στα μεγέθη της ΔΕΗ (σε χιλ. ευρώ)
Αποτελέσματα 2015ΑΔΜΗΕΔΕΗΜερίδιο του ΑΔΜΗΕ
Εσοδα        265           5.7364,62%
Λειτουργικά έξοδα               110           4,9072,24%
Λειτουργικά κέρδη               155               82818,71%
Αποσβέσεις                 62               7388,40%
Εξοδα από τόκους                 31               19815,62%
Καθαρό κέρδος                 36             -103-34,63%
Πάγια           2.749         17.31415,88%
Ενσώματα Πάγια           1.598         13.59011,76%
Εποπτικά Πάγια           1.372
Καθαρός Δανεισμός               490           4.78910,23%
Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου