Παρασκευή, Δεκεμβρίου 27, 2013
Η περιουσία της ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ και ο καθορισμός ελάχιστης τιμής, είναι τα σημεία στα οποία επικεντρώθηκαν τα σχόλια στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για την πώληση του Διαχειριστή Συστήματος Με
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Το νομοσχέδιο δόθηκε για διαβούλευση μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή αμέσως μετά τις γιορτές, ώστε να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης και να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος για πώληση του 66% του ΑΔΜΗΕ μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2014.
Ωστόσο όπως φαίνεται η προωθούμενη ιδιωτικοποίηση θα αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις όσων θίγονται από την αποξένωση του ΑΔΜΗΕ. Η εταιρεία που ελέγχει και διαχειρίζεται όλη την υποδομή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και είναι σήμερα 100% θυγατρική της ΔΕΗ, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο στο οποίο βρίσκεται ενσωματωμένη ασφαλιστική περιουσία στην οποία έχουν δικαιώματα οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της επιχείρησης.
Τις σχετικές παρατηρήσεις κάνουν στη διαβούλευση, τόσο ο πρόεδρος του Σωματείου Σπάρτακος (εκπροσωπεί εργαζόμενους στη μητρική ΔΕΗ ΑΕ), όσο και ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών της ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο πρόεδρος του πρώτου Γιώργος Αδαμίδης, «Το νομοσχέδιο για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της ΑΔΜΗΕ που είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ ΑΕ προσκρούει στην περιουσία των εργαζομένων και των συνταξιούχων του ομίλου ΔΕΗ που είναι ενσωματωμένη στην περιουσία του ομίλου ΔΕΗ ΑΕ άρα και της ΑΔΜΗΕ η οποία ως γνωστό κυρώθηκε στην βουλή με τον νόμο 2773/1999 άρθρο 34 από ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και ΠΟΣ/ ΔΕΗ. Κατά συνέπεια μονομερείς ενέργειες είναι παράνομες και αντισυνταγματικές».
Για το ίδιο θέμα οι μηχανικοί της ΔΕΗ σημειώνουν τα εξής: «Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι υπάρχουνασφαλιστικές υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι των εργαζομένων και συνταξιούχων σε αυτή, με βάση τις διατάξεις των Νόμων 2773/1999, 3655/2008 και 3863/2010, για την ενσωματωμένη ασφαλιστική περιουσία τους στην περιουσία της ΔΕΗ».
Οι ίδιοι θέτουν επίσης θέμα αποτίμησης της αξίας του ΑΔΜΗΕ με βάση το γεγονός ότι λειτουργεί ως μονοπώλιο με εξασφαλισμένα έσοδα από τα τέλη διέλευσης που καταβάλλουν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας και οι χρήστες του δικτύου. Έτσι προτείνουν να προσδιοριστεί κατώτατη τιμή μετοχής, με βάση την αποτίμηση της αξίας των παγίων και του premium που προσφέρει στον ΑΔΜΗΕ η μονοπωλιακή του θέση, κάτω από την οποία να μην πωληθεί η εταιρεία. Βασική επιδίωξη των μηχανικών της ΔΕΗ όπως διατυπώνεται στα σχόλια, είναι η εξασφάλιση των συμφερόντων της μητρικής εταιρείας και των μετόχων της.
Τέλος με άλλα σχόλια εκφράζονται ενστάσεις για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η κατάτμηση οικοπέδων και εκτάσεων μεταξύ της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ. Όπως τονίζεται σε άλλο σχόλιο, αν δεν υπάρξει σχετική πρόβλεψη στο νομοσχέδιο, η κατάτμηση γηπέδων της ΔΕΗ και η μεταβίβαση τμήματός τους -ως αυτοτελούς ακινήτου- προς τον ΑΔΜΗΕ, θα σημάνει αυτομάτως, τη μείωση των επιτρεπόμενων και διατιθέμενων προς εκμετάλλευση πολεοδομικών μεγεθών στις ιδιοκτησίες αυτές. Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία αξιοποίησης των εκτάσεων αυτών από τη ΔΕΗ για μελλοντικές επεκτάσεις εγκαταστάσεων κλπ, καθώς θα έχει εξαντληθεί ο προβλεπόμενος συντελεστής δόμησης.

Το ΥΠΕΚΑ

Από την πλευρά του ΥΠΕΚΑ επισημαίνουν ότι το πρόβλημα με τα δικαιώματα των εργαζομένων στην περιουσιακή βάση της ΔΕΗ (και του ΑΔΜΗΕ), ξεπερνιούνται με ειδική νομοθετική ρύθμιση που έχει ετοιμαστεί, βάσει γνωματεύσεων καθηγητών της Νομικής.
Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι υφίσταται εκκρεμότητα με προσφυγή συνταξιούχων της ΔΕΗ στο ΣτΕ κατά προηγοπύμενων αποφάσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με τον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού της ΔΕΗ ο οποίος ενσωματώθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ χάνοντας την αυτονομία και τα έσοδα υπέρ του, τα οποία προέβλεπε ο Νόμος 2773/1999.
Με το νόμο του 1999, καταργήθηκε το καθεστώς ασφάλισης που ίσχυε για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ από το 1965 (η ΔΕΗ κατακρατούσε τις ασφαλιστικές εισφορές προκειμένου να τις αξιοποιήσει ως κεφάλαιο για τις επενδύσεις της, αναλαμβάνοντας ταυτοχρόνως όλα τα ασφαλιστικά βάρη) και ταυτόχρονα αναγνωρίσθηκαν τα δικαιώματα των εργαζομένων, έναντι των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ που αποκτήθηκαν μέσω της κατακράτησης των ασφαλιστικών εισφορών τους.
(euro2day.gr, 23/12/2013)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου