Τετάρτη, Δεκεμβρίου 25, 2013
Την παράταση των διαπραγματεύσεων με την Αλουμίνιον για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τις 31/1/2014 αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ.
Αναλυτικότερ
α, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ:
"Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 15.11.2013 σχετικά με την εκπροσώπηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., η ΔΕΗ ενημερώνει ότι, καθώς βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με την εν λόγω εταιρεία για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από 1.1.2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ αποφάσισε την παράταση των διαπραγματεύσεων μέχρι τις 31.1.2014 και κατά συνέπεια την αναστολή εφαρμογής της παύσης εκπροσώπησης των μετρητών της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. μέχρι την ημερομηνία αυτή.
Σημειώνεται ότι η παράταση αυτή δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, την παράταση ή ανανέωση οποθενδήποτε προκυπτόντων όρων τιμολόγησης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. μετά την 31.12.2013."

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου