Κυριακή, Νοεμβρίου 17, 2013
Επιστολή στον ΑΔΜΗΕ με την οποία επιβεβαιώνει την απόφασή της για παύση εκπροσώπησης της Αλουμίνιον της Ελλάδας απέστειλε η ΔΕΗ, ζητώντας παράλληλα από το διαχειριστή υλοποίηση της απόφασης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Όπως αναλυτικότερ
α αναφέρει η ΔΕΗ σε ανακοίνωσή της:
«Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με δημοσίευμα ηλεκτρονικού τύπου, το οποίο, μεταξύ άλλων αναφέρεται σε αναστολή της καταγγελίας της σύμβασης με την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει ότι, σε συνέχεια επιστολής του ΑΔΜΗΕ που θεωρούσε ότι δεν είναι εύλογο το χρονικό διάστημα υλοποίησης της απόφασης της ΔΕΗ για παύση εκπροσώπησης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε την αποστολή επιστολής προς τον ΑΔΜΗΕ με την οποία επιβεβαιώνει την προηγούμενη απόφασή του για παύση εκπροσώπησης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ A.E. και ζητά από τον ΑΔΜΗΕ να την υλοποιήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2013».

 http://www.energypress.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου