Κυριακή, Νοεμβρίου 17, 2013
Στα 500,8 εκατ. ευρώ ανήλθε τον περασμένο Σεπτέμβριο το σωρευτικό έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ, ελάχιστα αυξημένο έναντι του Αυγούστου (+3,87 εκατ.) και αυξημένο κατά 160,17 εκατ. έναντι του Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ), ο οποίος και διαχειρίζ
εται το σχετικό λογαριασμό, παρατηρείται ανάσχεση του ρυθμού αύξησης του ελλείμματος, το οποίο ωστόσο παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
Οι εισροές του λογαριασμού το εννεάμηνο (η αξία του ρεύματος, ειδική εισφορά επί του τζίρου ΑΠΕ, έσοδα από εκποίηση δικαιωμάτων ρύπων κ.λπ.) ανήλθαν σε 1.357 εκατ. και οι εκροές, δηλαδή τα ποσά που πρέπει να δοθούν στους παραγωγούς ΑΠΕ σε 1.517 εκατ. Από τα ποσά αυτά προκύπτει ένα έλλειμμα εννεάμηνου ύψους 160,17 εκατ και το σωρευτικό (μαζί με το έλλειμμα των προηγούμενων χρόνων) ανέρχεται πλέον σε 500,78 εκατ ευρώ.
Με τα σημερινά δεδομένα και χωρίς να υπολογιστούν τα νέα μέτρα για την αμοιβή των ΑΠΕ, τα οποία συζητούνται ακόμη, το σωρευτικό έλλειμμα στο τέλος του 2014 υπολογίζεται να φτάσει 713 εκατ. ευρώ. Ως γνωστόν η Ελλάδα έχει αναλάβει την υποχρέωση να το μηδενίσει το έλλειμμα μέχρι το τέλος του 2014.
Ας σημειωθεί ότι σε σύνολο χώρας (ηπειρωτικό σύστημα και νησιά) λειτουργούσαν συνολικά μονάδες ΑΠΕ με συνολική ισχύ 4.820 μεγαβάτ (+5 μεγαβάτ έναντι του Αυγούστου).
Η ισχύς των αιολικών ανέρχεται σε 1.809 μεγαβάτ, των φωτοβολταϊκών σε 2.160 (+4 μεγαβάτ), των φωτοβολταϊκών σε στέγες σε 367 μεγαβάτ (+2 μεγαβάτ) των Μικρών Υδροηλεκτρικών σε 218 μεγαβάτ, της βιομάζας σε 46 μεγαβάτ και των μονάδων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης σε 220 μεγαβάτ.
Σημειώνεται ότι η ύπαρξη του ελλείμματος προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών που φθάνουν πλέον τους 6 μήνες. Το μεγαλύτερο μέρος των εισροών στο λογαριασμό ΑΠΕ προέρχεται από το τέλος που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού.
Σε επίπεδο 9μήνου το τέλος ΕΤΜΕΑΡ ήταν 434 εκατ., η αξία του ρεύματος με βάση την οριακή τιμή ανέρχεται σε 201 εκατ., το προϊόν από πώληση δικαιωμάτων ρύπων σε 11,5 εκατ. και η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης που επιβαρύνει τους ίδιους τους παραγωγούς σε 311 εκατ.

 http://www.energypress.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου