Πέμπτη, Ιουλίου 18, 2013
Υποβολή αιτήσεων  από 22/07/2013 έως και 31/07/2013 
Πληροφορίες : Δ. Γιαννούλης
Δ. Μακεδόνα
Τηλέφωνο : 24610 54212 
 24610 54305 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2013 ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Οι προς κάλυψη θέσεις της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2013 με αριθ. πρωτ. : 5271/04.07.2013 που
αφορά στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου είναι τριάντα έξι (36), διαφόρων ειδικοτήτων. 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου