Τρίτη, Ιουνίου 04, 2013
 
Αναφορά στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στον ενεργειακό τομέα προκειμένου η χώρα μας να ικανοποιήσει απαιτήσεις των μνημονίων περιλαμβάνονται στην επιστολή προθέσεων που στάλθηκε από την ελληνική πλευρά προς την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Christine Lagarde.
Στο επίκεντρο αυτών βρίσκονται αφενός οι ιδιωτικοποιήσεις των ΔΕΗ και ΔΕΠΑ – ΔΕΣΦΑ καθώς και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επιστολή:
Για τις αποκρατικοποιήσεις: «Η Κυβέρνηση έχει κάνει πρόοδο στην προετοιμασία των περιουσιακών στοιχείων για πώληση, συμπεριλαμβανομένης και της ολοκλήρωσης του κανονιστικού πλαισίου για τα αεροδρόμια και την ύδρευση και την μεταφορά 250 ακόμα οικοπέδων στο ταμείο. Σαν επόμενα βήματα, η Κυβέρνηση σκοπεύει να ολοκληρώσει την εκκαθάριση της κρατικής βοήθειας για τα λιμάνια και τον ΔΕΣΦΑ. Περεταίρω, έχουμε υιοθετήσει ένα σχέδιο για τον πλήρη διαχωρισμό της ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ, τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ηλεκτρισμού η οποία θα βασίζεται σε κάποια από τα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίηση της ίδιας της ΔΕΗ με στόχο την έναρξη της διαδικασίας μέσα στο 2013 και την ολοκλήρωσής της μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016. Επιπρόσθετα, το ΤΑΙΠΕΔ θα προκηρύξει τα 40 ακίνητα τα οποία μεταφέρθηκαν στο ταμείο στις αρχές του 2013».
Για τις ΑΠΕ: «Παρότι έχουμε λάβει μέτρα για τη μεταρρύθμιση των ανανεώσιμων ενεργειακών πολιτικών μας (ΑΠΕ), το κόστος κλιμακώνεται πιο γρήγορα από ό, τι περιμέναμε. Για να συμβάλλουμε στην εξάλειψη του προβλεπόμενου χρέους στο λογαριασμό των ΑΠΕ ύψους 1,7 δις ευρώ έως το τέλος του 2014, ως προαπαιτούμενη ενέργεια, θα νομοθετήσουμε προκειμένου: (α) Να μειώσουμε τα “feed in tariffs” για φωτοβολταϊκά ΑΠΕ κατά τουλάχιστο 45%, (β) να αυξήσουμε ην συνεισφορά αλληλεγγύης κατά μέσο όρο 7 τοις εκατό για τα νέα έργα (γ) να εισαγάγουμε νέα “feed in tariffs” για συστήματα CHP (σχετική ΥΑ πρόκειται να εκδοθεί τον Ιούλιο 2013), (δ) να εισαγάγουμε υποχρεωτικές εγγυητικές επιστολές (σχετική ΥΑ θα εκδοθεί μέχρι το Μάρτιο του 2014) (ε) να επιτρέψουμε να επιστρέφονται οι εγγυήσεις στους επενδυτές όταν αποσύρουν έργα, και (στ) να εισπράξουμε αμοιβή για τις άδειες παραγωγής (σχετική Υ.Α. θα εκδοθεί τον Απρίλιο του 2014). Θα αυξηθεί επίσης την 1η Ιουλίου 2013, το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που απαιτεί το σχετιζόμενο με ΑΠΕ χρέος να εξαλειφθεί μέχρι το τέλος του 2014. Ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιωθεί η ρευστότητα στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, να μειωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και να περικοπούν οι επιδοτήσεις, θα απελευθερώσουμε πλήρως τα τιμολόγια χαμηλής τάσης των τελικών χρηστών από την 1η Ιουλίου, όπως έχει ήδη συμφωνηθεί.»

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου