Παρασκευή, Ιουνίου 07, 2013

Tα μέτρα για την αναδιοργάνωση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρισμού, που προωθεί η ΡΑΕ βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης που έχει σήμερα ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Νίκος Βασιλάκος με τους εκπροσώπους της τρόικας, καθώς από 1ης Ιουλίου το νέο πλαίσιο πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή.
Το πρώτο πακέτο αφορά στην αναμόρφωση βασικών κανόνων λειτουργίας της αγοράς, με δραστικό περιορισμό της ανάκτησης του μεταβλητού κόστους (cost recovery) και την αναδιανομή των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ), δύο μηχανισμών που σχεδιάστηκαν για την εξισορρόπηση της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ μέχρι οι ιδιωτικές εταιρείες, που παράγουν μόνον με φυσικό αέριο, να αποκτήσουν πρόσβαση σε φθηνά καύσιμα, στο λιγντίτη και τα υδροηλεκτρικά, προκειμένου να ανταγωνιστούν τη ΔΕΗ με ίσους όρους.
Εφεδρεία
Το πακέτο συνοδεύεται με τη θέση σε εφεδρεία ανενεργών και αντιοικονομικών μονάδων της ΔΕΗ με τελικό στόχο την εξοικονόμηση 140 - 150 εκατομμυρίων ευρώ από το κόστος παραγωγής και προμήθειας της επιχείρησης. Δεν είναι όμως ακόμα σαφές αν και πώς η εξοικονόμηση αυτή θα περάσει στον καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό, από 1ης Ιουλίου αναμένεται να καταργηθεί το περιθώριο 10% επί τους μεταβλητού κόστους και να αναδιαταχθεί ο μηχανισμός των ΑΔΙ, ενός συστήματος αμοιβής όλων των μονάδων παραγωγής, της ΔΕΗ και των ιδιωτών, για την ετοιμότητά τους να δώσουν ρεύμα στο σύστημα. Στόχος είναι να αμείβονται καλύτερα οι πιο ευέλικτες και αποδοτικές μονάδες, που σημαίνει ότι οι σύγχρονες μονάδες φυσικού αερίου θα παίρνουν δύο ΑΔΙ, ενώ οι παλαιές μονάδες θα παίρνουν λιγότερα. Εκείνες που θα τεθούν σε εφεδρεία δεν θα παίρνουν καθόλου.
Το δεύτερο πακέτο, που επίσης συζητείται σήμερα με την τρόικα, αφορά στο λεπτομερή σχεδιασμό των δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ. Στην καλύτερη περίπτωση οι δημοπρασίες αυτές θα υλοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2014.
Η αναμόρφωση των μηχανισμών στη χονδρική αγορά προβλεπόταν να εφαρμοστεί από 1/1/13 με πιο προοδευτικό τρόπο (μείωση του περιθωρίου στο 5% απο 10% το πρώτο εξάμηνο και σταδιακή εξάλειψη ως τις αρχές του 2014 με παράλληλη λειτουργία των δημοπρασιών). Η υλοποίηση όμως καθυστέρησε και ένας από τους λόγους ήταν οι ίδιες οι εξελίξεις στην αγορά.
Η μαζική είσοδος των ΑΠΕ που παράγουν ακριβότερη ενέργεια, η οποία μάλιστα εντάσσεται πρώτη στο σύστημα, εισήγαγε μία νέα, πολύ σοβαρή παράμετρο που έπρεπε να ισορροπήσει η ΡΑΕ κατά την αναμόρφωση των κανόνων. Πρόκειται για την ασφάλεια εφοδιασμού με ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς η παραγωγή των ΑΠΕ είναι ασταθής και μη συνεχής, οπότε οι ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου πρέπει να αναβοσβήνουν και να μένουν σε ετοιμότητα για να μπαίνουν στο σύστημα, όποτε χρειάζεται. Σε συνδυασμό με τη μείωση της ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα, το αποτέλεσμα είναι οι μονάδες να λειτουργούν λιγότερες ώρες και να μην μπορούν να επιβιώσουν μόνον από την πώληση ενέργειας. Επιπρόσθετα, οι περισσότερες μονάδες έχουν πολυετή συμβόλαια προμήθειας φυσικού αερίου με ρήτρες take or pay, πράγμα που δημιουργεί πρόσθετο κόστος, όταν δεν μπορούν να καταναλώσουν το αέριο που έχουν συμβολαιοποιήσει.
Ιδιώτες
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται ο προβληματισμός που αναπτύσσουν οι ανεξάρτητοι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν διατυπώσει ενστάσεις όχι ως προς τον στόχο μείωσης του κόστους της ΔΕΗ αλλά ως προς την αποσπασματικότητα και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου που έχει επιλεγεί, καθώς τα υποστηρικτικά μέτρα καταργούνται άμεσα χωρίς να έχει εξασφαλιστεί πρόσβαση σε φθηνά καύσιμα. Μάλιστα τα νέα μέτρα εφαρμόζονται σε μία πολύ προβληματική περίοδο, με μόνο σίγουρο αποτέλεσμα την επαύξηση των ζημιών τους, τη στιγμή που η ΔΕΗ θα μπορούσε να είχε περιορίσει σημαντικά το εσωτερικό λειτουργικό της κόστος με άλλες παρεμβάσεις.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου