Τετάρτη, Ιουνίου 05, 2013
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο ενημέρωσης των καταναλωτών για τις προβλέψεις των διατάξεων του νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΠΗΕ)που εκπόνησε η ΡΑΕ και τέθηκε σε εφαρμογή με Υπουργική Απόφαση τον Απρίλιο του2013 (ΦΕΚ Β’ Αρ. Φύλλου 832, 09.04.2013), και προκειμένου οι καταναλωτές αυτοί να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, συνέταξε και δημοσιοποιεί σήμερα μια σειρά ενημερωτικών κειμένων, τα οποία απευθύνονται κυρίως στους μικρούς οικιακούς καταναλωτές.
Τα τέσσερα (4) πρώτα κείμενα που συνέταξε η ΡΑΕ, τα οποία ακολουθούν, αναφέρονται στα εξής θέματα:
1. Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (βλ. εδώ)
2. Εξυπηρέτηση Πελατών (βλ. εδώ)
3. Ρυθμίσεις για την Προστασία των Ευάλωτων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (βλ. εδώ)
4. Διαχείριση των Αιτημάτων των Καταναλωτών(βλ. εδώ)
Τα τρία πρώτα κείμενα περιλαμβάνουν τις πιο σημαντικές και ουσιώδεις διατάξεις του ΚΠΗΕ, σε σχέση με το συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα τους, που είναι χρήσιμο να γνωρίζει ο καταναλωτής, έτσι ώστε να ασκεί τα δικαιώματά του στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τον πλέον ενδεδειγμένο και επωφελή γι’ αυτόν τρόπο. Το τέταρτο κείμενο προέρχεται από το Παράρτημα 2 του ΚΠΗΕ.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Αρχής, έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια για την απλοποίηση των διατυπώσεων του αρχικού κειμένου του ΚΠΗΕ, ώστε να είναι πιο κατανοητό και εύκολο στην ανάγνωσή του από το μέσο καταναλωτή. Επίσης, έχει γίνει ομαδοποίηση των διατάξεων, προκειμένου να καλύπτεται με πληρότητα το κάθε θέμα. Θα ακολουθήσει η προετοιμασία από τη ΡΑΕ έξι (6) ακόμη κειμένων με τις διατάξεις του ΚΠΗΕ, ώστε να καλυφθούν πλήρως όλα τα σημαντικά θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για τον Έλληνα καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου