Σάββατο, Ιουνίου 01, 2013
Διεργασίες και διαβουλεύσεις της τελευταίας στιγμής βρίσκονται σε εξέλιξη με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου η κυβέρνηση να καταλήξει στις απαιτούμενες αλλαγές στις οποίες πρέπει να προχωρήσει, για την αναμόρφωση της αγοράς χονδρικής στο ρεύμα.

Στο τραπέζι βρίσκονται η αναθεώρηση των μεταβατικών μηχανισμών της χονδρικής αγοράς ηλεκτρισμού, δηλαδή του μηχανισμού ανάκτησης κόστους, γνωστού ως «Cost Recovery» και των αποδεικτικών διαθεσιμότητας ισχύος (ΑΔΙ), η απόσυρση παλαιών μονάδων της ΔΕΗ, η κατάργηση του «υποχρεωτικού pool» και τα διμερή συμβόλαια.

Τρεις είναι οι κυρίαρχες, και εντελώς αντικρουόμενες μέχρι τώρα τάσεις στην αγορά ηλεκτρισμού, που το αργότερο ως τις 30 Ιουνίου πρέπει να έχουν ισορροπήσει σε ένα τελικό κείμενο αποφάσεων, καθώς από την 1η Ιουλίου θα ισχύσει το νέο μοντέλο.

Καταρχήν, η ΔΕΗ ζητά την κατάργηση του «Cost Recovery», αλλά τάσσεται υπέρ μικρών παρεμβάσεων στο μέτωπο της αναδιανομής των ΑΔΙ και της απόσυρσης παλαιών της μονάδων.

Οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί  επιμένουν να μην καταργηθεί αλλά να μειωθεί το «Cost Recovery», να γίνει αναδιανομή των ΑΔΙ και φυσικά να αποσυρθούν οι παλαιές μονάδες της ΔΕΗ.

Τέλος, οι μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές ζητούν την πλήρη κατάργηση του «Cost Recovery» και την κατάργηση της δυνατότητας που έχουν σήμερα οι ηλεκτροπαραγωγοί να καταθέτουν προσφορές στο μεταβλητό τους κόστος μείον 30%. Ζητούν επίσης να καταργηθεί το σημερινό μοντέλο λειτουργίας της αγοράς χονδρικής, γνωστό ως «υποχρεωτικό pool» και να αντικατασταθεί από τα λεγόμενα «διμερή συμβόλαια» όπως συμβαίνει ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η λογική των προτάσεων της βιομηχανίας είναι ότι θα πρέπει να αρθούν οι στρεβλώσεις που υπάρχουν στο σύστημα και ότι η άρση των στρεβλώσεων θα κάνει το σύστημα πιο οικονομικό και ορθολογικό

Τις τρεις αυτές εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους ομάδες συμφερόντων καλείται να ισορροπήσει σε ένα τελικό κείμενο η αρμόδια επιτροπή της ΡΑΕ που αναμένεται σύντομα να παραδώσει την πρότασή της στο υπουργείο ΠΕΚΑ.

Έρχεται γενναία μείωση του «Cost Recovery»

Για το μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους («Cost Recovery») που αποτελεί το πεδίο και της πιο ισχυρής αντιπαράθεσης μεταξύ της ΔΕΗ και των ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών, το τοπίο έχει ουσιαστικά προδιαγραφεί στην τελευταία γνωμοδότηση της ΡΑΕ για το μέγιστο επιτρεπόμενο έσοδο ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ.

Θυμίζουμε ότι η ΔΕΗ στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κοστολογικών της στοιχείων είχε παρουσιάσει δύο σενάρια, ανάλογα με την εξέλιξη του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους : Το πρώτο χωρίς αλλαγές και το δεύτερο με μείωση του ποσοστού – κινήτρου – του μηχανισμού κάλυψης μεταβλητού κόστους (ΜΚΜΚ), από 10% που είναι σήμερα σε 5% από τον Ιούλιο και μετά.

Στην τελευταία της γνωμοδότηση λοιπόν η η ΡΑΕ, είχε ταχθεί υπέρ του 5%. «Δεδομένων των, εγκεκριμένων από το αρμόδιο υπουργείο ΠΕΚΑ (Φεβρουάριος 2013), προτάσεων της ΡΑΕ για την αναθεώρηση, άμεση απομείωση και σταδιακή κατάργηση των μεταβατικών μηχανισμών, η ΡΑΕ θεωρεί εύλογο να υιοθετηθεί το σενάριο του 5% ΜΚΜΚ από 01.07.2013, το οποίο και οδηγεί σε μείωση του ΜΚΜΚ και αύξηση των ΑΔΙ τρίτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες το ποσοστό αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως η ελάχιστη μείωση χωρίς να αποκλείεται και ακόμη μεγαλύτερη.

Τι αλλάζει σε ΑΔΙ, αποσύρσεις μονάδων

Το πακέτο των αλλαγών που θα εφαρμοστεί άμεσα εκτός από την μείωση του «Cost Recovery», περιλαμβάνει αλλαγές και στα ΑΔΙ στα οποία, θα υπάρξει αναδιανομή, χωρίς όμως αύξηση του τελικού ποσού που πληρώνουν οι προμηθευτές και άρα οι καταναλωτές.

Η κατεύθυνση που αναμένεται να ακολουθηθεί είναι να ενισχυθούν περισσότερο οι ευέλικτες μονάδες αερίου και να μειωθούν ή και να καταργηθούν οι αποζημιώσεις για τις ρυπογόνες (σήμερα υπάρχουν 10.000 ΑΔΙ με τιμή 45.000 ευρώ για κάθε MW).

Η πρόταση που είχε παρουσιαστεί πέρυσι το φθινόπωρο και αναμένεται να βελτιωθεί, προέβλεπε την έκδοση συνολικά 14.000 ΑΔΙ των οποίων όμως η τιμή θα μειωθεί στα 32.000 ευρώ το MW. Επίσης προβλεπόταν αλλαγή στην κατανομή: Τα 10.000 θα αφορούν όλες τις μονάδες που μετέχουν στο σύστημα, αλλά τα 4.000 θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στις ευέλικτες μονάδες αερίου. Αυτό επομένως σημαίνει μείωση κατά 13.000 ευρώ στο έσοδο μιας λιγνιτικής μονάδας και αύξηση κατά 19.000 ευρώ το MW στο έσοδο μιας ευέλικτης μονάδας αερίου.

Τέλος, με βάση το σχεδιασμό προωθείται η απόσυρση των παλαιών μονάδων της ΔΕΗ και ειδικότερα οι μονάδες Λαύριο 1,2 Αλιβέρι 3,4 και Αγ. Γεώργιος (Κερατσίνι).

Βιομηχανία : Κατάργηση του «pool», άμεσα διμερή συμβόλαια

Από την πλευρά τους οι μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές (ΕΒΙΚΕΝ), επιμένουν να καταργηθεί το σημερινό σύστημα λειτουργίας της αγοράς, γνωστό ως «υποχρεωτικό pool», τονίζοντας ότι όσο αυτό υφίσταται, παρέχει εξασφαλισμένη αγορά στους ηλεκτροπαραγωγούς, τους απαλλάσσει από την ανάγκη να αναζητήσουν πελάτες, και φυσικά δεν δημιουργεί ανταγωνισμό στις τιμές.

Μόνο μέσα από την κατάργηση του «υποχρεωτικού pool» και την άρση των εμποδίων στις εισαγωγές, μπορούν να δημιουργηθούν πραγματικές συνθήκες ανταγωνισμού, με τις συναλλαγές να διεξάγονται αποκλειστικά με «διμερή συμβόλαια» (διμερείς συμβάσεις) και με τη λειτουργία ενός μηχανισμού εξισορρόπησης, υποστηρίζει η βιομηχανία.

«Μόνο έτσι, θα υποχρεωθούν οι παραγωγοί να βγουν στην αγορά και να ανταγωνιστούν για την προσέλκυση πελατών με γνώμονα την τιμή και τις υπηρεσίες», τονίζει η ΕΒΙΚΕΝ.

Σημειώνεται ότι τη θέση της ΕΒΙΚΕΝ στηρίζουν και επιστημονικές μελέτες όπως αυτή που παρουσιάστηκε στο συνέδριο του ΙΕΝΕ από τον καθηγητή του ΕΜΠ Παντελή Κάπρο, σύμφωνα με την οποία ακόμη και εάν αλλάξει η αγορά και το «υποχρεωτικό pool» γίνει προαιρετικό, η φθηνή λιγνιτική παραγωγή θα κατευθυνθεί εκ νέου σε αυτό, και ελάχιστα διμερή συμβόλαια θα υπάρξουν.

Το παράδειγμα της Ισπανίας

Αυτό συνέβη και στην Ισπανία όπου και εφαρμόστηκε το λεγόμενο «προαιρετικό pool». Στα δύο πρώτα χρόνια της αγοράς, κανείς από τους 3 προμηθευτές της εκεί αγοράς δεν προσέφερε διμερές συμβόλαιο στη βιομηχανική παραγωγή και μόνο μετά από οργανωμένες πιέσεις κατέστη αυτό εφικτό.

Σε άλλες χώρες της ΕΕ ωστόσο τα διμερή συμβόλαια είναι υποχρεωτικά και σε αυτή την περίπτωση οι τιμές πιέζονται προς τα κάτω, καθώς οι έχοντες λιγνιτικές μονάδες καλούνται να βρουν πελάτες με καλά προφίλ, που να διασφαλίζουν την απορρόφηση της παραγωγής τους.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου