Τρίτη, Ιουνίου 04, 2013
 
Στα 641,06 εκατ. ευρώ τοποθετεί το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ για το τέλος του 2013 ο ΛΑΓΗΕ ενώ για το τέλος του 2014 το ποσό ανεβαίνει στα 1,23 δις. ευρώ.
Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ΑΠΕ που εξέδωσε ο λειτουργός της αγοράς για το Μάιο, το έλλειμμα εκτοξεύθηκε στα 380,56 εκατ. ευρώ, από 336,65 εκατ. ευρώ προηγουμένως, αρκετά κοντά στην πρόβλεψη του ΛΑΓΗΕ για έλλειμμα 378,57 MW.
Στο δελτίο σημειώνεται παράλληλα ότι προκειμένου να μηδενιστεί το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού, η μεσοσταθμική τιμή του ΕΤΜΕΑΡ που θα πρέπει να καταβάλουν οι καταναλωτές από 1/7/13 μέχρι 31/12/14 ανέρχεται σε 24,3 €/MWh.
Παράλληλα, ο ΛΑΓΗΕ παραθέτει το διάγραμμα των διαφορετικών σεναρίων για την εξέλιξη του ελλείμματος του λογαριασμού ΑΠΕ (κλικ για πλήρες μέγεθος):

Καμπύλη 1: Με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο (μετά τα μέτρα του Μαΐου 2013). Για την εισροή ΗΕΠ από τον Μάιο του 2013 έχει ληφθεί ως μέσο μοναδιαίο έσοδο η τιμή 55 €/MWh, τιμή που προκύπτει από πρόβλεψη τιμής του ΜΜΚΘΣΜ την επόμενη διετία στα 52 €/MWh και μέση επίπτωση 3€/MWh από υψηλότερες Οριακές Τιμές Συστήματος, με μέση τιμή ΟΤΣ τα 51 €/MWh. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις, μάλλον αυξητικές, των αναμενόμενων μέτρων αναδιοργάνωσης της αγοράς στην κατεύθυνση του πανευρωπαϊκού μοντέλου αγοράς (Target Model). Η παραδοχή για τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, σχετικά με τη μεσοσταθμική τιμή του ΕΤΜΕΑΡ της επόμενης διετίας ήταν ότι διατηρείται η τιμή των 9,32 €/MWh.
Καμπύλη 2: Χωρίς τα μέτρα Μαΐου μέση ετήσια ΟΤΣ 40 €/MWh, και μεσοσταθμικό ΕΤΜΕΑΡ 9,32 €/MWh. Σε αυτό το σενάριο οι παραδοχές διείσδυσης Φ/Β και Φ/Β στεγών είναι ίδιες με αυτές του δελτίου του Απριλίου 2013, και συγκεκριμένο αποτέλεσμα 2.325MW και 560MW εγκατεστημένης ισχύος, αντίστοιχα στο τέλος του 2014. Συγκρίνοντας τις προβλέψεις χωρίς τα μέτρα με αυτές του προηγούμενου δελτίου (1.667 Μ€, Απρίλιος 2013), παρατηρούμε μια μείωση του ελλείμματος του Ε.Λ. περίπου 88M€ στο τέλος του 2014. Αυτό οφείλεται κυρίως λόγω διαφοροποίησης της προσέγγισης στον υπολογισμό των πληρωμών της Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ και στην αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων αερίων ρύπων από 2,8 €/tCO2 για το 2013 και 2,9 €/tCO2 για το 2014 σε 3,7 €/tCO2 και 3,9 €/tCO2 αντίστοιχα.
Καμπύλη 3: Χωρίς τα μέτρα Μαΐου (μέτρα περιόδου ΙΙ, ενότητας Γ) και χωρίς τα μέτρα της περιόδου Ι, που αναφέρονται στο 25% του τέλους ΕΡΤ (μέτρο 5), στην Έκτακτη Εισφορά (μέτρο 6) και στην αναπροσαρμογή ΕΤΜΕΑΡ τον Ιανουάριο 2013 (μέτρο 8). Με τις ίδιες παραδοχές διείσδυσης Φ/Β και Φ/Β στεγών αυτές της Καμπύλης 2.
Καμπύλη 4: Για τη σταδιακή απόσβεση του ελλείμματος το οποίο προβλέπεται να σωρευτεί έως το Δεκέμβριο του 2014 (περίπου 1.226 Μ€), και με την υπόθεση ότι αυτή θα συμβεί αποκλειστικά μέσω αναπροσαρμογής του ΕΤΜΕΑΡ, απαιτείται μεσοσταθμικά αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ από 1/7/2013, ύψους περίπου 15 €/MWh, η οποία θα αναπροσαρμόζεται εφεξής με σκοπό την συγκράτηση του ελλείμματος και πέραν του 2014.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου