Τρίτη, Ιουνίου 04, 2013
Θετικές είναι οι προοπτικές για τη ΔΕΗ ώστε να διατηρήσει την κερδοφορία της και στα επόμενα τρίμηνα του 2013, αν και όπως εκτιμάται από τη διοίκηση της εταιρείας πολλά θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ρυθμιστικό επίπεδο για τις αλλαγές στη χονδρεμπορική αγορά που έχουν ήδη αποφασιστεί ή κυοφορούνται και θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από τον Ιούλιο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τον Α. Ζερβό, η εταιρεία θα επιβαρυνθεί ένα ποσό της τάξης των 120 εκατ. ευρώ ετησίως από την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της αγοράς και πληρωμής των μονάδων ΑΠΕ με βάση όχι την οριακή τιμή αλλά με το μεσοσταθμικό κόστος των θερμικών μονάδων.

Η αλλαγή αυτή ισχύει ήδη, ωστόσο μέσα στον Ιούλιο έρχονται και νέες που αφορούν στους λεγόμενους μεταβατικούς μηχανισμούς της αγοράς, το λεγόμενο cost recovery και τα ΑΔΙ, που πληρώνονται σε όλους τους παραγωγούς ηλεκτρισμού φυσικού αερίου (το cost recovery) και σε όλους τους παραγωγούς (τα ΑΔΙ). Οι αλλαγές αυτές (θα υπάρξει μηδενισμός του περιθωρίου του cost recovery και ταυτόχρονη αύξηση των ΑΔΙ) αναμένεται να αφαιρέσει από την αγορά ένα ποσό της τάξης των 140 με 150 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό επιβαρυνόταν η ΔΕΗ ως κυρίαρχος προμηθευτής της λιανικής, που αγοράζει το σύνολο σχεδόν της ηλεκτροπαραγωγής και αποπληρώνει τους παραγωγούς.

Ωστόσο, το όφελος αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα μείνει ως κέρδος για τη ΔΕΗ. Ήδη θυμίζουμε ότι ασκούνται σοβαρές πιέσεις ώστε η εταιρεία να εφαρμόσει εκπτώσεις στη βιομηχανία, ιδιαίτερα στην ενεργοβόρο, η οποία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα επιβίωσης και αναμένει το περίφημο πακέτο ελάφρυνσης που έχει πολλάκις εξαγγελθεί.

Οι αλλαγές αυτές πάντως αναμένεται να οδηγήσουν σε μερικό εξορθολογισμό της διαμόρφωσης της οριακής τιμής του συστήματος: είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος λόγω των αυξημένων υδροηλεκτρικών και των φωτοβολταϊκών η ΟΤΣ μειώθηκε κατά 44,2% την ίδια στιγμή που η μείωση της ΟΤΣ λόγω των μεταβατικών μηχανισμών της αγοράς μειώθηκε κατά 12,1%.

Τέλος η ΔΕΗ προσβλέπει σε μείωση των δαπανών που έκανε στο πρώτο τρίμηνο για αγορές δικαιωμάτων ρύπων, και οι οποίες έφτασαν τα 70,7 εκατ. ευρώ. Οι τιμές στο χρηματιστήριο των ρύπων έχουν ήδη καταρρεύσει σε σχέση με τους πρώτους μήνες, ιδιαίτερα μετά την απόφαση της ΕΕ για το backloading και η ΔΕΗ αναμένεται να έχει σημαντική περαιτέρω ελάφρυνση στο προϋπολογισθέν κόστος αγοράς ρύπων.

Θυμίζουμε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2013 η ΔΕΗ βελτίωση τη λειτουργική της κερδοφορία κατά 22 εκατ. ευρώ ή αλλιώς κατά 9,5% συγκριτικά με το 2012.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου