Δευτέρα, Ιουνίου 03, 2013
 
Κόστος 120 εκ. ευρώ θα προκύψει για τη ΔΕΗ το 2013 από το νέο μοντέλο αποζημίωσης των παραγωγών ΑΠΕ.
Αυτό προκύπτει από την παρουσίαση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Α. Ζερβού προς τους αναλυτές την περασμένη Παρασκευή με αφορμή τα αποτελέσματα του α’ 3μήνου.
Ως γνωστόν, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ, για την αποζήμιωση των παραγωγών ΑΠΕ δεν υπάρχει πλέον ως σημείο αναφοράς η Οριακή Τιμή Συστήματος αλλά ένα νέο μέγεθος που είναι το συνολικό μεταβλητό κόστος των συμβατικών σταθμών
Όπως ειδικότερα αναφέρεται στο νομοσχέδιο: «Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο πλαίσιο του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων παραγωγής – ζήτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 20 και 96 και ιδίως στην περίπτωση ιθ) της παραγράφου 2 του άρθρου 96, κατά τρόπον ώστε να αντανακλούν το συνολικό μεταβλητό κόστος των συμβατικών σταθμών και να αναλογούν στην ισχύ που εντάσσεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών, με μεθοδολογία που εξειδικεύεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος».
Με τον τρόπο αυτό αλλάζει μια από τις σοβαρότερες στρεβλώσεις της ηλεκτρικής αγοράς, που δημιουργούν ψευδή εικόνα για το πραγματικό έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ. Ως γνωστόν σήμερα, οι προμηθευτές (πρακτικά η ΔΕΗ) αγοράζουν από τον ΛΑΓΗΕ το «πράσινο» ρεύμα στην Οριακή Τιμή του Συστήματος. Από την πλευρά τους οι παραγωγοί ΑΠΕ πληρώνονται από τον ΛΑΓΗΕ με την εγγυημένη (πολύ υψηλότερη) ταρίφα που έχουν υπογράψει. Τη διαφορά πρέπει να την καλύψει ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ που έχει έσοδα κυρίως από το ΕΤΜΕΑΡ και δευτερευόντως από τις δημοπρασίες ρύπων, το λιγνιτικό τέλος, μέρος του τέλους ΕΡΤ κ.λπ. Όταν δεν αυξάνει το ΕΤΜΕΑΡ ανάλογα με το «άνοιγμα» του λογαριασμού ΑΠΕ, δημιουργείται το γνωστό έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ το οποίο έχει φτάσει πλέον σε δυσθεώρητα ύψη με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να καθυστερεί υπερβολικά η πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ για το ρεύμα που πουλάνε στο σύστημα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου