Παρασκευή, Μαΐου 31, 2013
Μετά την εκλογή των δύο Μελών Εκπροσώπων των Εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. στη συνεδρίαση της 30.05.2013, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
•Ζερβός Αρθούρος,Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων
Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 20.12.2015.
Δόλογλου Κωνσταντίνος,Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος), Λήξη θητείας του στις 29.06.2013
• Αικατερινάρη Ουρανία,Σύμβουλος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος
(Εκτελεστικό μέλος).Λήξη θητείας της στις 29.06.2013.
• Αλεξάκης Παναγιώτης,Σύμβουλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη
θητείας του στις17.12.2015.
• Αντωνίου Ηλίας,Σύμβουλος (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας
του στις 29.06.2013.
• Βασιλογεώργης Χαρίλαος, Σύμβουλος, (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος) .
Λήξη θητείας του στις29.06.2013.
• Βερνίκος Νικόλαος,Σύμβουλος (Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας
του στις 29.06.2013.
• Ζωντανός Κωνσταντίνος, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη
θητείας του στις29.06.2013.
• Θωμόγλου Παύλος,Σύμβουλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη
θητείας του στις17.12.2015.
• Καραλευθέρης Παντελής, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος των
Εργαζομένων). Λήξη θητείας του στις 27.05.2016.
•Φωτόπουλος Νικόλαος, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος των
Εργαζομένων). Λήξη θητείας του στις 27.05.2016.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου