Παρασκευή, Μαΐου 31, 2013
Σε € 49,4 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ ΔΕΗ-1,80% το πρώτο τρίμηνο του 2013, έναντι ζημιών 1,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1,4 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 4,1 % σε σχέση με πέρυσι εξαιτίας κυρίως της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά αντίστοιχο ποσοστό (4,9 %).

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α΄ τρίμηνο 2013, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, είναι αυξημένα κατά € 22 εκατ. (+9,5%) σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2012 και ανήλθαν σε € 254 εκατ. έναντι € 232 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης του συνόλου των δαπανών ενεργειακού ισοζυγίου κατά € 198,2 εκατ. (-20,1%), με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 17,1%, σε σύγκριση με 15% το α’ τρίμηνο του 2012. Αν δεν συνυπολογιστεί η θετική επίπτωση από την αντιστροφή πρόβλεψης ύψους € 52,7 εκατ., η οποία διενεργήθηκε το α’ τρίμηνο του 2012 και αφορούσε το συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από κατανάλωση Η/Ε των φωτεινών σηματοδοτών της Αττικής, τότε το περιθώριο EBITDA του α΄ τριμήνου 2013 (17,1%) συγκρίνεται με ένα αναπροσαρμοσμένο περιθώριο 11,6% του α’ τριμήνου του 2012.


Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, οι τιμολογιακές αυξήσεις από 1.1.2013 και η μικρή ανάκτηση μεριδίου αγοράς αντισταθμίστηκαν από τη μείωση του όγκου των πωλήσεων κατά 2,1% και την επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων της ΔΕΗ.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης κ. Α. Ζερβός επισημαίνει ότι η εταιρεία υποστηρίζει μέτρα για την απελευθέρωση της αγοράς, τα οποία να στοχεύουν στην εξάλειψη των υφιστάμενων στρεβλώσεων, στην διασφάλιση εύλογων αποδόσεων για όλους τους συμμετέχοντες και στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

Αναφορικά με τις επιδόσεις της επιχείρησης στο πρώτο τρίμηνο, ο κ. Ζερβός τονίζει ότι η μείωση της ζήτησης σε συνδυασμό με την σημαντική αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση της παραγωγής της ΔΕΗ από φυσικό αέριο κατά 75%, με αντίστοιχη μείωση της σχετικής δαπάνης, επιδρώντας κατ' αυτόν τον τρόπο θετικά στις δαπάνες ενεργειακού ισοζυγίου.

Επιπλέον, τονίζει, η αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή σε συνδυασμό με την αυξημένη διείσδυση των Φωτοβολταϊκών στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας, οδήγησαν σε μείωση της Οριακής Τιμής του Συστήματος κατά 44,2%.

Παραταύτα, σημειώνει, το γεγονός αυτό δε μεταφράστηκε σε αντίστοιχη εξοικονόμηση δαπανών για τη ΔΕΗ, καθώς το κόστος αγορών ενέργειας διαμορφώθηκε σε Euro 81,8 / MWh από Euro 93,1/MWh, δηλαδή μείωση μόνο κατά 12,1%, λόγω της επιβάρυνσης από το Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου