Τετάρτη, Μαΐου 29, 2013
 
Στην άντληση του ποσό των 190 εκατ. ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), προέβη η ΔΕΗ.
Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή ανακοίνωση, «η χρηματοδότηση αυτή, στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας της ΕΤΕπ με τη ΔΕΗ, αφορά επενδύσεις εκσυγχρονισμού και αποτελεί εισροή νέων κεφαλαίων και ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία και στην ελληνική οικονομία».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου