Πέμπτη, Φεβρουαρίου 28, 2013

 

 
Αναίρεση άσκησε η Κομισιόν στις αποφάσεις του Ευρωδικαστηρίου με την οποία δικαιωνόταν η ΔΕΗ στο θέμα της αναζήτησης και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων λιγνίτη. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το ίδιο το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), προσθέτοντας ότι η Επιτροπή προβάλλει, μεταξύ άλλων, ως επιχείρημα ότι οι εκτιμήσεις του στις εν λόγω αποφάσεις στρεβλώνουν και παρερμηνεύουν τα αποδεικτικά στοιχεία και αλλοιώνουν τη βάση των αποφάσεών της.
Υπενθυμίζεται ότι, το 2008, η Επιτροπή έκρινε ότι η Ελλάδα παραβιάζει τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων,διατηρώντας σε ισχύ προνομιακά δικαιώματα υπέρ της ΔΕΗ για την εκμετάλλευση λιγνίτη στην Ελλάδα, δημιουργώντας ανισότητα ευκαιριών μεταξύ επιχειρήσεων όσον αφορά στην πρόσβαση σε λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παρέχοντας στη ΔΕΗ τη δυνατότητα να διατηρεί ή να ενισχύει τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Το 2009, η Επιτροπή κήρυξε τα μέτρα αυτά δεσμευτικά για την Ελλάδα, μέσα στο χρονικό πλαίσιο που τέθηκε με νέα απόφαση [C(2009) 6244].
Με ξεχωριστές προσφυγές ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, η ΔΕΗ ζήτησε την ακύρωση τόσο της απόφασης του 2008 όσο και της απόφασης του2009.
Με αποφάσεις της 20ής Σεπτεμβρίου 2012, το Γενικό Δικαστήριο έκανε δεκτά τα αιτήματα της ΔΕΗ και ακύρωσε τις δύο αποφάσεις της Επιτροπής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου