Παρασκευή, Φεβρουαρίου 22, 2013

 Του Γιάννη Καραβασίλη(εκπρόσωπο εργαζομένων στο Δ.Σ Ομίλου ΔΕΗ)

Συναδέλφισσες-φοι,
Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. και συζητήθηκαν το παρακάτω θέματα της Η.Δ.:
1. «Υποβολή προς έγκριση του προϋπολογισμού εκμετάλλευσης, επενδύσεις και αγορών υλικών του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας, του έτους 2013».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. για τον προϋπολογισμό κατέθεσα τις ανησυχίες μου για το μέλλον της ΔΕΗ Α.Ε., ανησυχίες στις οποίες κατά διαστήματα έχω αναφερθεί, όπως στη συνεδρίαση της 30ης Αυγούστου με τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ.
Πιο συγκεκριμένα είχα αναφερθεί στην ασκούμενη οικονομική πολιτική περιορισμού των δαπανών των επενδύσεων σε σημαντικούς τομείς της Επιχείρησης, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή της σε σημείο ΤΕΛΜΑΤΩΣΗΣ. Προβλήματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον και ίσως αδυνατούμε.
Τα προβλήματα αυτά αφορούν στις συντηρήσεις δικτύων, σταθμών παραγωγής, ορυχείων, στην επάνδρωση και στελέχωση των πρακτορείων, στην ανανέωση εξοπλισμών και εργαλείων, στις απαραίτητες βελτιώσεις-επενδύσεις στα συστήματα παραγωγής και διακίνησης Η/Ε. Προβλήματα που οδηγούν στην απώλεια τεχνογνωσίας από τη ΣΟΒΑΡΗ έλλειψη προσωπικού λόγω απαγόρευσης των προσλήψεων, την έντονη εργολαβοποίηση που αυξάνει το κόστος και δημιουργεί εξαρτήσεις.
Το 2013 έκανε ποδαρικό εντείνοντας και αυξάνοντας τα προβλήματα και τις ανησυχίες που είχα εκφράσει σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Επιχείρησης, η αύξηση των κερδών κατά κύριο λόγο θα προκύψουν από την αύξηση της λιγνιτικής kWh και την πώληση του προϊόντος της Η/Ε, τις εισπράξεις.
Ενδεικτικά και στους δύο τομείς σας αναφέρω τα σοβαρά καθημερινά προβλήματα που υπάρχουν.
Δ/νση Ορυχείων
Προσωπικό: Δεν επαρκεί. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε όλα τα ορυχεία. Οι συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις έμπειρου και ειδικευμένου προσωπικού δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην
εξόρυξη του λιγνίτη, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του πάγιου εξοπλισμού, εκσκαφείς-αποθέτες, 6-7 σε ημερήσια βάση.
Στη Μεγαλόπολη λόγω κακής διαχείρισης του ορυχείου η ποιότητα του λιγνίτη είναι απαράδεκτη, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται καύση πετρελαίου για να κρατηθούν οι ΑΗΣ με επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της kWh και από εκπομπές ρύπων.
Οι απαλλοτριώσεις σε Μαυροπηγή, Ποντοκώμη, Πτελεωνα καθώς και οι αρχαιολογικές ανασκαφές καθυστερούν επικίνδυνα την ανάπτυξη των ορυχείων Νοτίου Πεδίου Μαυροπηγής-Αμυνταίου.
Έχουν παγώσει όλες οι επενδύσεις ανανέωσης και συντήρησης του εξοπλισμού σε Ορυχεία και Σταθμούς. Έχουμε εναποθέσει τις τύχες μας στους εργολάβους.
Πιο συγκεκριμένα: Ο ΑΗΣ Μελίτης, ο πιο σύγχρονος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σταθμός είναι με μειωμένα φορτία γιατί η τροφοδοσία από λιγνίτη δεν είναι επαρκής και σταθερή, απώλεια ισχύος.
Ο ΑΗΣ Καρδιάς έχει χαμηλά φορτία, 200-220 MW από 310 MW λόγω ποιότητας λιγνίτη, απώλεια ισχύος.
Ο ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα βγήκε σε συντήρηση 29 Ιανουαρίου ενώ η προγραμματισμένη συντήρησή του ήταν για Νοέμβριο λόγω έλλειψης λιγνίτη.
Στην παρουσίαση του προϋπολογισμού οι αρμόδιες Γενικές Δ/νσεις παραδέχθηκαν ότι για τη μειωμένη λιγνιτική kWh, 1161 GWh-πτώση παραγωγής κατά 4,1%, δεν ευθύνεται η αγορά, αλλά είναι υπαιτιότητα της ΔΕΗ Α.Ε. από μείωση της παραγωγής.
Σε μια περίοδο που η ΔΕΗ για την αύξηση των κερδών βασίζεται στην αύξηση της λιγνιτικής kWh, εμείς έχουμε μεγάλες απώλειες και πτώση κατά 4,1%.
Υπάρχει στασιμότητα στις επενδύσεις σε συνδυασμό με σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Μέσα στο 2012 είχαμε 630 αποχωρήσεις συνταξιοδοτήσεις με ελάχιστες προσλήψεις.
Στα ορυχεία θα εξαντλήσουμε τις πρωπορίες (αποκαλυμμένο λιγνίτη) και προς το τέλος του 2012 με αρχές του 2013 ΔΕΝ θα έχουμε ανάλογες ποσότητες λιγνίτη για καύση για να κρατηθούμε οικονομικά. Είμαστε σε επικίνδυνο σημείο. Γι αυτό άμεσα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και τα ελληνικά κοιτάσματα λιγνίτη.
Επίσης ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που επιβαρύνει τα οικονομικά μας ως Όμιλος είναι η ποιότητα του λιγνίτη που επιφέρει περισσότερες εκπομπές ρύπων, με αποτέλεσμα από το 2012 που αγοράζουμε ρύπους να δαπανούμε περισσότερα ποσά.
Στα δίκτυα διανομής απαιτείται άμεσα συντήρηση αλλά και προσλήψεις τακτικού προσωπικού. Οι ρευματοκλοπές ολοένα και αυξάνονται με αποτέλεσμα να έχουμε απώλεια εσόδων από καταναλώσεις Η/Ε. Η προσπάθεια που καταβάλουν οι εργαζόμενοι με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, είναι ηρωικές.
Στην εμπορία, παρά τη διαμαρτυρία των σωματείων, η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Τα περισσότερα πρακτορεία είναι να βάλουν λουκέτο λόγω έλλειψης προσωπικού. Ένας υπάλληλος πρέπει να εξυπηρετήσει καθημερινά ουρές καταναλωτών. Πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις, έστω και 8μηνα, γιατί πρέπει να εισπράξουμε τις καταναλώσεις Η/Ε. Επίσης θα πρέπει να στελεχωθούν τα πρακτορεία, να γίνουν πιο ελκυστικά, πιο επικοινωνιακά στον καταναλωτή, να ψάχνουν πελάτες, γιατί οι μεγάλες εταιρίες είναι προ των πυλών.
ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ στο σύνολο του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. Έχουμε πολλά οργανικά κενά και πρέπει να αξιοποιήσουμε το 5/1, δηλ. στις πέντε συνταξιοδοτήσεις μία πρόσληψη.
ΑΜΕΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στο σύνολο του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.
Τα αναφέρω όλα με έντονο τρόπο, γιατί με την παρουσίαση της εισήγησης καλούμαστε να πληρώσουμε ως Επιχείρηση για την ανάκτηση μεταβλητού κόστος 373 εκ. € αντί 319,2 εκ. € το 2012-δηλ. αύξηση 17%. Και για CO2 διοξείδιο του άνθρακα, 316,4 εκ. €, όταν οι συνολικές πωλήσεις Η/Ε έπεσαν από 52410 GWh στις 50811 GWh, δηλ. 3,1% κάτω.
Αυτό σημαίνει ότι τα 173 εκ. € κέρδη, προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη μισθοδοσία και τις συνταξιοδοτήσεις 630 μισθωτών.
Ο τρόπος αμοιβής του προσωπικού πρέπει κατά τη γνώμη μου να αλλάξει μέσα από ένα σύγχρονο μισθολόγιο σε συνεργασία με τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. Οι εργαζόμενοι στη πρώτη γραμμή μπορεί να είναι ένα πρακτορείο, μία Δ/νση, ένα Ορυχείο ή ένας Σταθμός, τα στελέχη πρέπει να αμείβονται.
Έτσι θα μπορέσουμε να πάμε και καλύτερα και να έχουμε αύξηση των κερδών. Όμως είμαστε σε οριακό σημείο, γι αυτό διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. και συνδικάτο πρέπει να γίνουμε πιο απαιτητικοί, πιο επιθετικοί προς τη Κυβέρνηση, γιατί τα επόμενα χρόνια είναι ιδιαίτερα κρίσιμα.
Σε συνεργασία με το συνάδελφο Ε. Μπουζούλα, ζητήσαμε στην επόμενη συνεδρίαση να είναι θέμα στην Η/Δ η συμβολαιοποίηση της Μονάδας V Πτολεμαϊδα και η τροφοδοσία του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ.
Συναδελφικά,
Γιάννης Καραβασίλης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου