Τρίτη, Δεκεμβρίου 04, 2012
 
Την αναγκαιότητα πλήρους χρήσης των εργαλείων της Κοινοτικής Οδηγίας για τις ΑΠΕ, στο πλαίσιο της προσπάθειας περαιτέρω προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μάκης Παραγεωργίου, στην ομιλία του στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ,
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον κ. Παπαγεωργίου στους μηχανισμούς συνεργασίας που προβλέπει η Οδηγία για τις χώρες της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι πρέπει να αρθούν τα επόδια για τη διασυνοριακή ροή ηλεκτρκής ενέργειας.
Ο υφυπουργός ΠΕΚΑ αναφέρθηκε παράλληλα στην πρόθεση της Ελλάδας να συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του IRENA (της Διεθνούς Υπηρεσίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) για την επόμενη διετία 2013 – 2014.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Παπαγεωργίου ζήτησε την υποστήριξη των υπουργών ενέργειας της ΕΕ στην ελληνική υποψηφιότητα.
Παράλληλα, ο υφυπουργός αναφέρθηκε σε μία σειρά άλλων ζητημάτων στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση. Όπως ανέφερε:
- Η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας, όπως αυτή εκφράστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011, θα πρέπει να διατηρήσει την κεντρική θέση στους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς είναι βέβαιο ότι η τελευταία αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις παράγοντες επίτευξης των στόχων μας για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα.
- Αναφορικά με την Εσωτερική Αγορά Ενέργειας και τις Ενεργειακές Υποδομές, θεωρούμε ότι βασικός στόχος της Ένωσης το προσεχές διάστημα θα πρέπει να είναι η τήρηση της προθεσμίας του 2015, που έχει τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου 2011, με στόχο «να παύσει η απομόνωση ορισμένων κρατών μελών από τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και να ολοκληρωθεί μία πλήρως λειτουργική, διασυνδεδεμένη και ενοποιημένη εσωτερική αγορά έως το 2014». Άμεσες προϋποθέσεις για την επίτευξη των ανωτέρω, αποτελούν :
o Η πρόσφατη επιτυχία των διαπραγματευτικών τριλόγων Συμβουλίου – Κοινοβουλίου για την υιοθέτηση Κανονισμού για τις ενεργειακές υποδομές, καθώς και η άμεση ολοκλήρωση των γενικών διαπραγματεύσεων επί του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη - Connecting Europe» οι οποίες θα πρέπει να λάβουν υπ΄ όψιν τους τις αυξημένες ανάγκες για επενδύσεις σε ενεργειακά δίκτυα, ιδίως σε απομονωμένες νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης.
o Επίσης, θα πρέπει να ολοκληρωθούν ο εργασίες στο πλαίσιο των περιφερειακών ομάδων του Κανονισμού για τις Ενεργειακές Υποδομές, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η έγκριση του πρώτου καταλόγου των έργων Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για όλη την Ένωση έως τα μέσα του 2013.
o Για τη συγχρηματοδότηση των έργων, καθοριστικό κριτήριο θα πρέπει να είναι η εμπορική τους βιωσιμότητα. Κατ’ εξαίρεση, κοινοτικές συγχρηματοδοτήσεις θα πρέπει να χορηγούνται μόνο σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις αδυναμίας της αγοράς να ανταποκριθεί στη δημιουργία κρίσιμων υποδομών και στη βάση σαφών και αντικειμενικών κριτηρίων.
- Θεωρώντας ότι, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δώσει προτεραιότητα σε ασφαλείς και βιώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς απαραίτητα τη προσφυγή στην περαιτέρω ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, και σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αφορά στη συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση :
o αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις Νομοθετικές πρωτοβουλίες, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
o καλούμε την Επιτροπή να κλιμακώσει τη διεθνή συνεργασία με σκοπό τη βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στην ευρύτερη γειτονιά της.»

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου