Τρίτη, Δεκεμβρίου 04, 2012

 
Του Χάρη Φλουδόπουλου
Τρεις συν τρεις αλλαγές έρχονται στα τιμολόγια του ρεύματος, σύμφωνα με τις προτάσεις που παρουσίασε η Ρυθμιστική Αρχήν Ενέργειας, ως επίσημος σύμβουλος της κυβέρνησης για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Έτσι στα τιμολόγια προτείνεται προκειμένου να αρθούν οι σταυροειδείς επιδοτήσεις και να επιτευχθεί ο στόχος οι τιμές να αντανακλούν το πραγματικό κόστος: να καταργηθούν οι διακρίσεις της κλιμακωτής χρέωσης και να διατηρηθούν 2 βασικές κατηγορίες μία με ενιαία χρέωση για όλες τις ώρες και μία με ζωνική χρέωση (μέρας και νύχτας). Η δεύτερη αλλαγή είναι να μειωθούν οι κατηγορίες χρεώσεων από 13 σε 4 (υψηλή, μέση, χαμηλή τάση οικιακοί, χαμηλή τάση λοιποί). Η τρίτη πρόταση είναι να διευρυνθούν τα όρια εφαρμογής του ΚΟΤ (κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο) και να απλουστευτεί η ένταξη σε αυτό.


Επιπρόσθετα η ΡΑΕ αποσύρει την πρόταση για θέσπιση ρήτρας αυτόματης αναπροσαρμογής των τιμών ανάλογα με τα κόστη, καθώς τον Ιούνιο απελευθερώνονται τα τιμολόγια. Προτείνει ωστόσο να υπάρξει τεχνοκρατικός προσδιορισμός στα κόστη δικτύου και τέλος απεμπλοκή των λογαριασμών ρεύματος από τα υπόλοιπα κόστη - τέλη - χρεώσεις αλλά και μείωση της φορολόγησης στο ρεύμα. Ειδικά για τα τελευταία προτείνεται η μη καταβολή τελών υπέρ τρίτων (δημοτικός φόρος, δημοτικά τέλη, ΕΕΤΗΔΕ, τέλος ΕΡΤ, ΔΕΤΕ, κ.α.). να μη συνδέεται με την απειλή διακοπής ηλεκτροδότησης.


Κοστολογικοί έλεγχοι
Η ΡΑΕ παράλληλα με τις προτεινόμενες αλλαγές ανακοίνωσε και τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού για τον ανεξάρτητο κοστολογικό έλεγχο της ΔΕΗ. Ο έλεγχος αυτός θεωρείται κομβικής σημασίας για δύο κυρίως λόγους: ο πρώτος αφορά στα τιμολόγια καθώς θα διαπιστωθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές εάν η ΔΕΗ ζητεί ορθά τις αυξήσεις που ζητεί ή τα κόστη της είναι μικρότερα ή δε συνάδουν με τις ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς. Ο δεύτερος είναι ότι με βάση τα κόστη αυτά θα οριστεί το κατώφλι των δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι με βάση την προκήρυξη του διαγωνισμού θα ελεγχθούν τα εξής:


Τα κόστη τόσο της ΔΕΗ όσο και των θυγατρικών της ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΗΕ, σε σχέση και με τις βέλτιστες πρακτικές. Επίσης θα προταθούν μέτρα και στρατηγικές βελτίωσης του κόστους. Τέλος η μελέτη θα δώσει στη ΡΑΕ τα απαραίτητα εργαλεία και δομές κοστολογικού ελέγχου ώστε να αποτιμά και στο μέλλον τις πρακτικές και τα κόστη της ΔΕΗ.


Ο κοστολογικός έλεγχος θα επεκταθεί στους εξής τομείς:


Ορυχεία: λειτουργικά κόστη, συντήρηση, μεταφορά, αποθήκευση διαχείριση αποθεμάτων, εργολαβικές εργασίες, υποστηρικτικές λειτουργίες, επενδυτικά κόστη


Παραγωγή: λειτουργία και συντήρηση, διαγωνιστικές διαδικασίες, προγραμματισμένες και απρόοπτες διακοπές, εργολαβίες, διαχείριση απογραφών, υποστηρικτικές λειτουργίες, επενδυτικά κόστη


Μεταφορά: λειτουργία και συντήρηση, διαγωνιστικές διαδικασίες για υλικά και υπηρεσίες, εργολαβίες, επενδυτικές δαπάνες συντήρησης, υποστηρικτικές λειτουργίες


Διανομή: λειτουργία και συντήρηση, διαγωνιστικές διαδικασίες για υλικά και υπηρεσίες, εργολαβίες, επενδυτικές δαπάνες συντήρησης, υποστηρικτικές λειτουργίες, διαχείριση μετρήσεων


Προμήθεια: Υπηρεσίες μετά τις πωλήσεις: λογαριασμοί, πληρωμές, επικοινωνία με τους πελάτες


Δημοπρασίες ενέργειας
Τέλος η ΡΑΕ προτείνει για το άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς την υιοθέτηση του μοντέλου ΝΟΜΕ για τις δημοπρασίες λιγνιτικής ενδεχομένως και υδροηλεκτρικής ενέργειας, με προθεσμιακά συμβόλαια, με στοιχεία του μοντέλου VPP που πρότεινε και η ΔΕΗ. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα εξής:


- Το μέγεθος του προϊόντος που θα δημοπρατείται θα είναι ευέλικτο (π.χ. 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 MW)


- Θα υπάρχει τύπος συμμετέχοντος στον οποίο θα απευθύνεται η κάθε δημορασία (προμηθευτής, μεγάλος καταναλωτής


- Ημερομηνία έναρξης και διάρκεια του προϊόντος


- Τύπος δημοπρασίας (πλειοδοτικός ή με ρυθμιστικά καθοριζόμενο εύρος τιμών


Με συγκεκριμένη προκαταβολή


Χρονοδιάγραμμα: θα γίνουν 3 δημοπρασίες Σεπτέμβριος 2013, Ιανουάριος 2014 Ιούνιος 2014 για συνολικά 1600MW (800+400+400) 10 έως 40ΜWμε διάρκεια 6, 12 και 24 μήνες.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου