Τετάρτη, Ιανουαρίου 06, 2010

Σε περίπτωση που φεύγετε από ένα ακίνητο, πρέπει να γίνει καταγγελία του συμβολαίου παροχής ρεύματος. Δηλαδή είναι απαραίτητο να κατατεθεί στη ΔΕΗ αίτηση διακοπής παροχής ρεύματος, ούτως ώστε να σταματήσει η έκδοση λογαριασμών στο όνομά σας άλλως, θα συνεχίσει η ΔΕΗ την έκδοση λογαριασμών στο όνομά σας και θα έχετε την ευθύνη εξόφλησης αυτών. Με τη διακοπή της παροχής ρεύματος εκδίδεται τελικός λογαριασμός στον οποίο γίνεται συμψηφισμός της υπάρχουσας προκαταβολής έναντι κατανάλωσης ρεύματος, που είχε καταβληθεί κατά την υπογραφή του Συμβολαίου, με το ποσό που προκύπτει από την κατανάλωση ρεύματος της τελευταίας περιόδου.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο, έχοντας μαζί του:

την εξουσιοδότηση
αστυνομική ταυτότητα
έναν λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζει τον αριθμό παροχής του ακινήτου


Σε περίπτωση που μετακομίζετε σε ένα ηλεκτροδοτημένο ακίνητο πρέπει να υπογράψετε νέο Συμβόλαιο Παροχής Ρεύματος, έτσι ώστε οι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομά σας.
Μαζί σας πρέπει να έχετε:

έναν λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζετε τον αριθμό παροχής του ακινήτου
την αστυνομική σας ταυτότητα
να γνωρίζετε τα στοιχεία του ΑΦΜ σας και
να προσκομίσετε νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), αν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ).
Υπογράφοντας νέο συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να πληρώσετε και ένα ποσό ως προκαταβολή έναντι κατανάλωσης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά του ακινήτου και το είδος της παροχής.

Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το αν απαιτείται να προσκομίσετε νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) , καθώς και το ποσό που πρέπει να πληρώσετε ως προκαταβολή έναντι κατανάλωσης καλέστε στον αριθμό που αναγράφεται στην πίσω όψη του λογαριασμού σας, στο πεδίο πληροφορίες. Αναφέροντας τον αριθμό παροχής του ακινήτου (αυτός φαίνεται στην πίσω όψη του λογαριασμού στο πεδίο "Αριθμός παροχής") θα σας ενημερώσουν σχετικά.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο, έχοντας μαζί του:

την εξουσιοδότηση.
αστυνομική ταυτότητα
έναν λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζει τον αριθμό παροχής του ακινήτου

1 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου